Hoppa till innehåll

Anmälan SFI-anmälan

Utbildning i Svenska För Invandrare ger dig grundläggande utbildning i svenska språket så att du kan kommunicera i vardagsliv, samhällsliv och arbetsliv.

Alla obligatoriska fält är markerade med en asterisk ( ).

Presentationsspråk

Välj språk / Select language

Personuppgifter (Obligatorisk)

Språk (Obligatorisk)

Invandringsorsak (Obligatorisk)

Utbildningsbakgrund i ditt hemland (Obligatorisk)

Har du betyg/ämnesförteckning från hemlandet

Tidigare studienivå i Svenska för invandrare

Syfte till utbildning (Obligatorisk)

Mål med studierna (Obligatorisk)

Önskemål om studieform och skola (Obligatorisk)

Läser du och skriver på ditt modersmål (Obligatorisk)

Kan du läsa och skriva på ditt modersmål?

Samhällsorientering (samhällsinformation) (Obligatorisk)

Har du deltagit i samhällsorientering?

Egna tillägg och kommentarer

Information om behandling av personuppgifter

För ändamål gällande elevadministration för vuxenutbildning samlas personuppgifter in från Skatteverket i form av elevers namn, personnummer och adress.

Vid ansökan samlas även telefonnummer och e-postadress in. Vidare behandlas uppgifter om vilken kurs eleven läser, frånvaro och studieplaner. Uppgifterna behövs för att ta fram klasslistor, sätta betyg och kontakta eleven vid behov. Viadidakt har rättslig skyldighet att lämna ut uppgifter om personnummer, provresultat på nationella prov, utbildningsresultat, slutbetyg, gymnasieexamen för elever på kommunal vuxenutbildning till Statistiska centralbyrån. Viadidakt kan komma att använda dina uppgifter för att komma i kontakt med dig för att fråga om ditt intresse av att medverka i olika typer av enkäter och undersökningar. Gallring sker efter 10 år enligt dokumenthanteringsplan.
Laglig grund för behandlingen: Allmänt intresse/myndighetsutövning.
Personuppgiftsbiträde: Gotit AB
 

Din ansökan är en offentlig handling

När din ansökan kommit in blir den allmän och offentlig och därmed möjlig för vem som helst att ta del av. Tänk därför på att inte skicka in handlingar som du inte vill ska vara tillgängliga för allmänheten. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta Viadidakt innan du skickar in en ansökan.

 

Mer information gällande Dataskyddsförordningen (extern länk).

Godkänn hantering av personuppgifter