Hoppa till innehåll

Undersköterska, dagtid klassrum

Vård och omsorg

Dagtid, 1350 poäng

Viadidakt i samarbete med Katrineholms Tekniska College (KTC) erbjuder en undersköterskeutbildning för dig som vill göra skillnad och hjälpa människor i behov av vård. Du kommer efter avslutad utbildning ha goda anställningsmöjligheter då behovet av undersköterskor är fortsatt stort, både lokalt men också i övriga delar av Sverige.
 
Vuxenutbildningen är platsbunden med nationellt yrkespaket (exkl. SH1a1 och SVE/SVA) där kurserna från vård- och omsorgsprogrammet är utformat för arbete som undersköterska, totalt 1350 poäng. Då studierna bedrivs på plats och med goda möjligheter till stöd i undervisningen förbättras möjligheterna till att du ska nå dina studiemål. Du kommer även att ha fri tillgång till lånedator under din studietid hos oss.
 
Utbildningen bedrivs på KTC där praktiska metodiska övningar varvas med teori. I utbildningen ingår minst 15% APL (praktik), för närvarande 4 veckor per termin. Skolan ordnar även med APL-platser. Studierna bedrivs på heltid.

För att kunna få undersköterskediplom krävs det att du har Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 och Samhällskunskap 1a1. För dig som inte har betyg i dessa kurser sedan tidigare kommer det finnas möjlighet att läsa dessa i nära anslutning till utbildningen via annan anordnare.

Du kan komma att bli kallad till intervju för uttagning till utbildningen. Mer information om utbildningen kommer att hållas på Katrineholms tekniska college 9 augusti klockan 10.

Förkunskapskrav

Grundläggande nivå svenska/svenska som andraspråk.

Ämnes-/kursplan

VOXABR (Länk till extern sida.)

Anmälningskod

KOM-VOXABR-USKA

Skolform

Gymnasial utbildning

Kurser (15 st)

1 Kursstart

 1. Kursstart 4987328

  Kursstart
  Ansökan stänger
  Kurslängd
  Slutdatum
  Antagningsbesked
  Studietakt