Hoppa till innehåll

Biologi 2, distans

Naturvetenskap

Distans, 100 poäng

Hur vet kroppen att det skall börja producera könsceller efter 15 år av våra liv? Hur funkar fotosyntesen och cell- andningen egentligen? Vad är ett virus? I kursen Biologi 2 får du chansen att lära dig mer kring cellens funktion och livscykel och kring detta lyfts också etik och användning in. Kroppens olika organ och dess funktioner är centrala i kursen och allt från hormonsystem till antibiotika täcks in. Allt detta utifrån ett naturvetenskapligt synsätt där modeller och teorier bearbetas utifrån biologiska förklaringsmodeller. Du får chansen att utvärdera resultat, metodval och arbetsprocesser genom att analysera felkällorna. Lär dig se skillnad på vetenskapliga resonemang och ogrundade påståenden eller berättelser.

Förkunskapskrav

Biologi 1/Biologi A

Ämnes-/kursplan

BIOBIO02 (Länk till extern sida.)

Anmälningskod

BIOBIO02-DI

Skolform

Gymnasial utbildning

12 Kursstarter

 1. Kursstart 3140701

  Kursstart
  Ansökan stänger
  Kurslängd
  Slutdatum
  Antagningsbesked
 2. Kursstart 3140745

  Kursstart
  Ansökan stänger
  Kurslängd
  Slutdatum
  Antagningsbesked
 3. Kursstart 3140789

  Kursstart
  Ansökan stänger
  Kurslängd
  Slutdatum
  Antagningsbesked
 4. Kursstart 3140833

  Kursstart
  Ansökan stänger
  Kurslängd
  Slutdatum
  Antagningsbesked
 5. Kursstart 3140877

  Kursstart
  Ansökan stänger
  Kurslängd
  Slutdatum
  Antagningsbesked
 6. Kursstart 3140921

  Kursstart
  Ansökan stänger
  Kurslängd
  Slutdatum
  Antagningsbesked
 7. Kursstart 3140965

  Kursstart
  Ansökan stänger
  Kurslängd
  Slutdatum
  Antagningsbesked
 8. Kursstart 3141009

  Kursstart
  Ansökan stänger
  Kurslängd
  Slutdatum
  Antagningsbesked
 9. Kursstart 3141053

  Kursstart
  Ansökan stänger
  Kurslängd
  Slutdatum
  Antagningsbesked
 10. Kursstart 3141097

  Kursstart
  Ansökan stänger
  Kurslängd
  Slutdatum
  Antagningsbesked
 11. Kursstart 3141141

  Kursstart
  Ansökan stänger
  Kurslängd
  Slutdatum
  Antagningsbesked
 12. Kursstart 3141185

  Kursstart
  Ansökan stänger
  Kurslängd
  Slutdatum
  Antagningsbesked