Hoppa till innehåll

Biologi 1, distans

Naturvetenskap

Distans, 100 poäng

Hur påverkar du den globala hållbara utvecklingen genom ditt lokala inköp? Varför finns det så många olika växter? I kursen Biologi 1 behandlas ekologi med ekosystemets dynamik och vår påverkan globalt och lokalt. Genetikens grunder tas upp och etiska dilemman lyfts fram. Evolutionens mekanismer tas upp och nyckelbegrepp som naturligt urval och selektion reds ut. Allt detta utifrån ett naturvetenskapligt synsätt där modeller och teorier bearbetas utifrån biologiska förklaringsmodeller. Du får chansen att utvärdera resultat, metodval och arbetsprocesser genom att analysera felkällorna. Lär dig se skillnad på vetenskapliga resonemang och ogrundade påståenden eller berättelser.

Förkunskapskrav

Grundskola eller motsvarande

Ämnes-/kursplan

BIOBIO01 (Länk till extern sida.)

Anmälningskod

BIOBIO01-DI

Skolform

Gymnasial utbildning

12 Kursstarter

 1. Kursstart 3140700

  Kursstart
  Ansökan stänger
  Kurslängd
  Slutdatum
  Antagningsbesked
 2. Kursstart 3140744

  Kursstart
  Ansökan stänger
  Kurslängd
  Slutdatum
  Antagningsbesked
 3. Kursstart 3140788

  Kursstart
  Ansökan stänger
  Kurslängd
  Slutdatum
  Antagningsbesked
 4. Kursstart 3140832

  Kursstart
  Ansökan stänger
  Kurslängd
  Slutdatum
  Antagningsbesked
 5. Kursstart 3140876

  Kursstart
  Ansökan stänger
  Kurslängd
  Slutdatum
  Antagningsbesked
 6. Kursstart 3140920

  Kursstart
  Ansökan stänger
  Kurslängd
  Slutdatum
  Antagningsbesked
 7. Kursstart 3140964

  Kursstart
  Ansökan stänger
  Kurslängd
  Slutdatum
  Antagningsbesked
 8. Kursstart 3141008

  Kursstart
  Ansökan stänger
  Kurslängd
  Slutdatum
  Antagningsbesked
 9. Kursstart 3141052

  Kursstart
  Ansökan stänger
  Kurslängd
  Slutdatum
  Antagningsbesked
 10. Kursstart 3141096

  Kursstart
  Ansökan stänger
  Kurslängd
  Slutdatum
  Antagningsbesked
 11. Kursstart 3141140

  Kursstart
  Ansökan stänger
  Kurslängd
  Slutdatum
  Antagningsbesked
 12. Kursstart 3141184

  Kursstart
  Ansökan stänger
  Kurslängd
  Slutdatum
  Antagningsbesked