Hoppa till innehåll

Antagning

Jag har sökt en kurs men har inte blivit antagen. Vad beror det på?

Det kan bero på flera saker.
Här kan du läsa om några villkor som avgör om du får plats  en kurs:

  • Du ska vara folkbokförd i Katrineholm eller Vingåker.
  • Du kan söka till Komvux höstterminen det året du fyller 20. Om du är under 20 år kan du söka till Komvux om du gått färdigt ungdomsgymnasiet och är utskriven från ungdomsgymnasiet.
  • Du behöver ha rätt behörighetskrav och förkunskaper till den kursen du söker.
  • Du kan få plats i kurser om du saknar fullständig grundskoleutbildning eller saknar fullständig gymnasieutbildning eller söker för att bli behörig till högskolan/Yrkeshögskolan.
  • Om du har sökt en Yrkes- eller Lärlingsutbildning gäller lite andra regler. Det är möjligt att få plats även om du redan har gått gymnasiet eller har högre utbildning. De som är arbetslösa kommer i första hand.
  • Du kan kontakta Viadidakt 0150 - 48 80 90 eller skicka epost (vagledning@viadidakt.se) om du är osäker på varför du inte fått plats. Om du skickar epost - kom ihåg att skriva ditt namn och kontaktuppgifter så att vi kan nå dig!

Jag har sökt till Komvux. När får jag svar?

  • Alla som söker till Komvux får ett svar senast en vecka innan kursstart. Du får det via epost och det publiceras också på din sida i Webbansökan. Där kan du även se om du är antagen eller om du är reserv till en kurs (står i kö) eller om du inte har blivit antagen.
  • Om du har blivit antagen till en platsbunden kurs i klassrum så står det på beskedet när din första lektion är. Det är viktigt att du kommer till uppstartsträff och första lektionen om du vill behålla din plats.
  • Har du blivit antagen till distanskurs får du mer information från din skola cirka en vecka innan start.
  • Har du blivit antagen till en Yrkes- eller Lärlingsutbildning får du mer information från den ansvariga skolan cirka en vecka innan kursstart.